Kammarrätten i Göteborg

2017-06-07
Målnummer 1864-17

I likhet med socialnämnden och förvaltningsrätten anser kammarrätten att den idag 16-åriga flickans uppgifter om att hon utsätts för hedersrelaterat förtryck i form av kontroll och psykiskt våld i hemmet är trovärdiga och sammantaget ger stöd för att flickan löper en påtaglig risk att skadas i sin utveckling.

Omsorgsbristerna har sin grund i konflikten mellan familjens hedersnormer, traditioner, kollektiva tänkande och de lagar som gäller i det svenska samhället. Föräldrarna brister också i sitt känslomässiga stöd åt dottern. Noteras gör också att flickan känner stor oro för att tvingas lämna familjehemmet och flytta hem till föräldrarna igen. Föräldrarnas överklagande av beslutet om LVU-vård avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons