Hovrätten över Skåne och Blekinge
2019-03-28
Mål nr T 2140-18

Föräldrarna har gemensam vårdnad om tolvåringen som bor stadigvarande hos pappan men har rätt till umgänge med mamman.

Föräldrarna vitsordar att sonens behov av underhåll uppgår till visst belopp från och med januari 2019 men är oeniga om hur mycket var och en ska stå för.

Även om pappan bor gratis hos sin egen mamma har han enligt hovrätten rätt att förbehålla sig ett visst belopp för boendekostnad, och sammantaget saknar han därför ekonomiska förutsättningar att svara för sonens underhåll.

Pojkens mamma har själv också en hemmaboende dotter. Ett bidragsberättigat barn har förvisso inte förtur till ett barn som den bidragsskyldige bor med. Men sammantaget är överskottet, efter förbehållet mamman får göra, så stort att hon har förmåga att fullt ut täcka sonens behov av underhållsbidrag.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons