Hovrätten över Skåne och Blekinge
2019-03-28
Mål nr T 2140-18

Föräldrarna har gemensam vårdnad om tolvåringen som bor stadigvarande hos pappan men har rätt till umgänge med mamman.

Föräldrarna vitsordar att sonens behov av underhåll uppgår till visst belopp från och med januari 2019 men är oeniga om hur mycket var och en ska stå för.

Även om pappan bor gratis hos sin egen mamma har han enligt hovrätten rätt att förbehålla sig ett visst belopp för boendekostnad, och sammantaget saknar han därför ekonomiska förutsättningar att svara för sonens underhåll.

Pojkens mamma har själv också en hemmaboende dotter. Ett bidragsberättigat barn har förvisso inte förtur till ett barn som den bidragsskyldige bor med. Men sammantaget är överskottet, efter förbehållet mamman får göra, så stort att hon har förmåga att fullt ut täcka sonens behov av underhållsbidrag.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...