HovR över Skåne och Blekinge
2020-02-28
Mål T 3509-18

Efter att mamman och de fyra barnen kom till Sverige 2016 bodde de tillsammans med pappan i tre månader, men sedan flydde mamman med barnen till ett skyddat boende och de lever fortfarande med skyddade personuppgifter.

Tingsrätten beslutade att de två yngsta barnen, 11 och 13 år, skulle ha rätt till visst umgänge med pappan på umgängeslokal. Det sista umgängestillfället avslutades med att barnen inte ville träffa sin pappa som de upplevde honom som hotfull och arg.

Utredningen visar att det finns en hotbild mot mamman och barnen från hennes släktingar. Hotbilden har skapats av pappan som påstått att mamman varit otrogen. Hovrätten beslutar att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen.

Eftersom barnen nått sådan ålder och mognad att deras vilja ska beaktas i fråga om umgänge och de uppgett att de är rädda för sin pappa ska de enligt hovrätten endast ha rätt till umgänge via telefon eller elektroniskt medium en gång i veckan. Umgänget bygger dock på frivillighet från barnens sida och hovrätten framhåller att de själva kan styra över omfattningen av telefonumgänget. För barnens trygghet ska mamman ha rätt att vara närvarande vid samtalen.

Källa:
JUNO Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons