Hovrätten över Skåne och Blekinge
2020-09-23
B 2553-20

Efter att familjen med sina fyra barn rest till Turkiet och mamman fött en flicka där i januari 2018 återvände hon och alla barn utom den nyfödda till Sverige. Efter en vårdnadsprocess i Sverige tillerkändes mamman i juni 2019 ensam vårdnad om alla fem barnen. Då hade den nyfödda först befunnit sig i en familjs vård där hon lämnats för att i oktober 2018 hämtas av pappan, som sedan även efter vårdnadsdomen höll henne skild från mamman i Turkiet.

Pappan åtalades för egenmäktighet med barn och fälldes i tingsrätten. Mot bakgrund av bland annat vittnesmål och telefonkorrespondens fann tingsrätten att pappan sedan den 24 juni 2019 hade kontroll över var flickan befann sig och därmed möjlighet att verka för ett återförande till mamman, men inte avsåg att göra det om mamman inte gick med på gemensam vårdnad.

Hovrätten friar nu mannen. Enligt hovrätten talar bevisningen, bland annat en mejlkonversation, med viss styrka för att pappan haft kontroll över flickan under den tid som avses med åtalet. Men varken ensam eller i förening med vad som i övrigt förekommit i målet kan konversationen enligt hovrätten anses ge tillräckligt stöd för slutsatsen att det är ställt utom rimligt tvivel att pappan gjort sig skyldig till den åtalade gärningen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons