Svea Hovrätt
2019-12-18
T 9031-18

Parterna träffades i USA och levde där tillsammans några år innan de fick den gemensamma dottern som är både amerikansk och svensk medborgare. 2017 flyttade mamman till Sverige tillsammans med dottern medan pappan bor kvar på Hawaii.

Efter mammans yrkande dömde tingsrätten till äktenskapsskillnad mellan parterna och förordnade att vårdnaden om dottern skulle anförtros mamman ensam. Enligt tingsrätten var det högst opraktiskt med gemensam vårdnad när parterna bor så långt ifrån varandra oaktat de tekniska möjligheterna till kommunikation och det stod klart att pappan inte medverkat i rättegången.

Hovrätten delar tingsrättens bedömningar och fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons