En pappa, tillika vårdnadshavare, vände sig till socialtjänsten med en begäran om att få ut sin 15-åriga dotters journalanteckningar. Kommunen avslog begäran med hänvisning till 12 kap. 3 § OSL och anförde att dottern kunde antas lida betydande men om uppgifterna lämnades ut.

Kammarrätten instämmer mot bakgrund av att dottern får anses ha uppnått en sådan mognad och utveckling att hon själv har rätt att disponera över sekretessen. Eftersom hon inte har hävt den är det enligt kammarrätten inte klarlagt att uppgifterna helt eller delvis kan röjas utan att den enskilde eller dennes närstående lider men. Det råder därmed sekretess för uppgifterna och kammarrätten avslår pappans överklagande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons