Göta hovrätt
2018-11-20
T 3023-17

Då barnen lever i skyddat boende och med sekretessmarkerade personuppgifter ansåg tingsrätten att det inte var förenligt med barnens bästa att ha ett umgänge med pappan som är den person barnen och mamman lever skyddade från.

Hovrätten delar dock nämndens förslag i den kompletterande utredningen att det är till barnens bästa att ha ett fastställt umgänge med pappan. Av bl.a. säkerhetsaspekter kan dock inget fysiskt umgänge äga rum utan barnen medges umgänge med pappan via bild- och ljud som Skype eller telefon en gång i veckan.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att vårdnaden, på grund av barnens behov av kontinuitet, även fortsättningsvis ska tillkomma mamman ensam.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons