Göta hovrätt
2018-10-22
Mål nr T 1977-18

Mamman har ensam vårdnad om nioåriga dottern och mamman och pappan har hos socialtjänsten träffat ett avtal om växelvis veckovis boende som i domslut fastställts av tingsrätten, men som överklagats av pappan.

Förvisso är det vid växelvis boende formellt sett inte möjligt att reglera umgänget mellan föräldrarna men med stöd av rättspraxis kan boendefrågan regleras vid särskilda tillfällen under året, som vid lov, så länge barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Då det enligt hovrätten måste anses vara bäst för flickan med längre sammanhängande sommarsemestrar med föräldrarna, bifaller domstolen pappans yrkande att dottern ska bo tre veckor i rad under somrarna hos respektive förälder.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons