Göta Hovrätt
2021-02-12
Mål nr T 2212-20

Av utredningen framgår att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare men att det finns en tydlig konflikt mellan dem som påverkar deras förmåga att samarbeta.

Mamman har haft ensam vårdnad om barnet sedan han föddes och hovrätten bedömer att parterna har lyckats hålla barnet utanför sin konflikt samt att barnet har ett välfungerande umgänge med pappan. Pappan har genom fullmakt möjlighet att vara en delaktig och engagerad förälder och inget tyder på att mamman skulle ha brustit i sitt ansvar som ensam vårdnadshavare.

Enligt hovrätten skulle gemensam vårdnad inte innebära några tydliga fördelar för barnets del. Med hänsyn till att parterna endast har kontakt via sms och inte har kunnat komma överens om umgänge utan hjälp från ombud så bedömer hovrätten att det är tveksamt om deras samarbetsförmåga är tillräcklig för att inom rimlig tid kunna fatta beslut gemensamt. Det finns enligt hovrätten risk att parternas konflikt trappas upp om parterna skulle ha gemensam vårdnad vilket skulle påverka barnet negativt.

Sammantaget finner hovrätten att mamman även fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om barnet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons