Hovrätten för västra Sverige
2023-01-26
Mål nr T 4510-22

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det är uppenbart bäst för barnet att vårdnaden om honom överflyttas till familjehemsföräldrarna där barnet bott i ungefär sex år. Tingsrätten beslutade att barnet skulle ha umgänge med sin biologiska mamma var tredje lördag i närvaro av umgängesstöd.

När det gäller umgänget gör hovrätten bedömningen att det istället ska ske första tisdagen i varje månad på tisdagar kl 14-16 i närvaro av umgängesstöd de närmaste två åren.

Genom att förlägga umgängen till veckodagar kan personal från socialtjänsten medverka och barnets deltagande i förskoleklass respektive första klass bedöms inte störas. Efter två år kan förhållandena se annorlunda ut och frågan om umgänge får då prövas på nytt om inte parterna kommit överens om hur umgänget ska utformas efter denna tid.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons