Hovrätten för västra Sverige
2022-12-07
Mål nr T 4878-22

Enligt socialnämnden var det barnets bästa att vårdnaden om honom flyttades över till familjehemsföräldrarna, hos vilka han bott hela sitt liv. Den biologiska mamman motsatte sig. Utredningen visar att sexåringen rotat sig väl i familjehemmet, betraktar familjehemsföräldrarna som sina föräldrar och att hans behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda i familjehemmet.

Familjehemsföräldrarna hade nyligen ordnat med umgänge mellan barnet och hans biologiske pappa, som bor utomlands, via videosamtal och umgängena med den biologiska mamman har fungerat väl när hon inte ställt in.

Hovrätten konstaterar att den biologiska mamman har god man samt vissa svårigheter att hantera sin vardag. Sammantaget finner hovrätten att det är osannolikt att barnet skulle kunna bo tillsammans med den biologiska mamman inom ett par år och att en återförening inte bedöms realistisk inom överskådlig tid. Hovrätten finner att det är barnets bästa att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Skiljaktig mening.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons