Göta hovrätt
2022-11-22
Mål nr T 996-22

Barnen, nu 4 och 5 år gamla, har bott i familjehemmet under hela sina uppväxt och kommunen yrkade att vårdnaden om barnen skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna.

Kommunen anförde att familjehemsföräldrarna hade en bra relation med de biologiska föräldrarna och att de verkar för en god och nära relation mellan barnen och deras biologiska föräldrar. Enligt kommunen skulle det ge barnen en trygghet att veta att de får bo kvar i familjehemmet och då det äldsta barnet ska börja i förskoleklass kommer frågor som rör vårdnaden sannolikt att öka framöver.

Utredningen visar bland annat att barnen har haft kontakt med sina biologiska föräldrar endast i samband med umgängen. Hovrätten bedömer att utredningen talar emot att någon av de biologiska föräldrarna inom en överskådlig tid kommer att ha förmågan att ta vårdnadsansvar för barnen. Det är sammantaget barnens bästa att de nuvarande förhållandena får bestå och att vårdnaden om dem flyttas över till familjehemsföräldrarna.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons