Göta hovrätt
2022-10-11
Mål nr T 403-22

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle anförtros den särskilda vårdnadshavaren, men båda föräldrarna överklagade och yrkade få ensam vårdnad om det gemensamma barnet.

Enligt hovrätten har det inte framkommit att barnet skulle fara illa hos någon av föräldrarna och det har saknats skäl att ge vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Föräldrarnas djupgående konflikt gör att vårdnaden inte kan vara gemensam. Utredningen visar att barnet har en fungerande skolgång, vänner och fritidsaktiviteter i sin invanda miljö hos pappan i Norrköping där barnet bott i stort sett hela sitt tioåriga liv. En flytt till mamman i Sundbyberg skulle innebära en stor förändring.

Även om pappan tidigare har motarbetat umgänget mellan mamman och barnet finner hovrätten att starka kontinuitetsskäl talar för att vårdnaden även fortsättningsvis ska anförtros pappan ensam. Barnet har rätt till umgänge med mamman enligt det schema som framgår av domslutet och hovrätten betonar att det vilar ett stort ansvar på pappan att få umgängena att fungera. Han får inte ställa in umgängen med hänvisning till att barnet inte vill.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons