Hovrätten för västra Sverige
2022-08-25
Mål nr T 2494-22

Socialnämnden gjorde bedömningen att barnets mamma hade sådana brister i sitt föräldraskap att hon inte kunde ge barnet en trygg och säker uppväxt och befarade att barnets hälsa och utveckling skulle skadas om barnet flyttades från familjehemmet. Enligt nämnden var det barnets bästa att vårdnaden om honom flyttades över till familjehemsföräldrarna.

Tingsrätten avslog nämndens yrkade om överflyttning av vårdnaden men nämnden framhöll att mamman samtyckt till att vårdnaden om barnet flyttades över.

Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att det är uppenbart bäst för barnet att familjehemsföräldrarna får vårdnaden om honom och tingsrättens dom ändras i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...