Svea hovrätt
2022-05-19
Mål nr T 12961-21

Socialnämnden yrkade att vårdnaden om barnen skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna vilket den biologiska mamman motsatte sig. Barnen, nu 7,5 och 8,5 år, hade bott i familjehemmet sedan de var 1 respektive 2 år gamla.

Enligt hovrätten framstår barnen väl förankrade i familjehemmet och betraktar det som sitt eget. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten det klarlagt att barnen kommer att bo kvar i familjehemmet under hela sin uppväxt om vårdnaden flyttas över.

Familjehemsföräldrarna bedöms väl lämpade som vårdnadshavare, barnens behov av omvårdnad och trygghet är tillgodosedda i familjehemmet och familjehemsföräldrarna har även verkat för barnens behov av umgänge med den biologiska mamman.Barnens känslomässiga anknytning framstår vara starkare till familjehemsföräldrarna och barnen har uttryckt att de inte vill träffa den biologiska mamman utan att någon av familjehemsföräldrarna är med.

Sammantaget finner hovrätten att det är uppenbart bäst för barnen att vårdnaden om dem flyttas över till familjehemsföräldrarna. Barnen har rätt till umgänge med den biologiska mamman var sjätte vecka i närvaro av någon av familjehemsföräldrarna.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons