Hovrätten för västra Sverige
2022-04-04
Mål nr 2022-04-04

Utredningen visar att barnet rotat sig i familjehemmet och att han uppfattar det som sitt eget. Familjehemsföräldrarna bedöms kunna ge barnet en uppväxt med stabila förhållanden, ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran samt ta ansvar för att barnet får ha kontakt med sina biologiska föräldrar.

Den biologiska mamman motsatte sig en överflyttning av vårdnaden och framhöll att hennes livssituation förbättrats samt att hon ville att barnet skulle flytta hem till henne i framtiden. Enligt hovrättens bedömning ligger en eventuell återförening mellan barnet och den biologiska mamman flera år fram i tiden.

Hovrätten bedömer att det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden om barnet flyttas över till familjehemsföräldrarna. Tingsrättens domslut fastställs i den överklagade delen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...