Hovrätten för Nedre Norrland
2021-11-08
Mål nr T 354-20

Det elvaåriga barnet hade bott i familjehemmet sedan hon var två år och hon trivdes samt ville bo kvar där. Utredningen visar att det inte förekommit något umgänge mellan barnet och den biologiska mamman sedan 2017 samt endast begränsat och sporadiskt med den biologiske pappan.

Med hänsyn till detta och barnets starka anknytning till familjehemmet gör hovrätten bedömningen att en återförening mellan barnet och någon av de biologiska föräldrarna inom överskådlig tid framstår som osannolik. Hovrätten finner att det uppenbart är barnets bästa att de rådande förhållandena får bestå.

Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att vårdnaden om barnet flyttas över till familjehemsföräldrarna i enlighet med socialnämndens yrkande.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons