Göta hovrätt
2023-10-05
Mål nr 450-23

I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att parterna saknar förmåga att ta gemensamt ansvar för barnen och att samarbetssvårigheterna har påverkat barnen negativt. Den totala avsaknaden av tillit och kontakt mellan dem talar för att samarbetet inte kommer att förbättras framöver. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om vårdnad, att det är bäst för barnen att pappan har ensam vårdnad om dem.

I hovrätten har parterna kommit överens om hur umgänget mellan barnen och mamman ska utformas men de var oense om överlämningarna. Den plats som mamman har föreslagit för överlämning är belägen i princip i mitten mellan parternas respektive bostäder.

Hovrätten konstaterar att platsen har fungerat för hämtning och lämning av barnen i samband med tidigare umgängestillfällen. Hovrätten beslutar att den av mamman föreslagna platsen för överlämningar ska gälla.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons