Hovrätten för nedre Norrland
2023-04-25
Mål nr T 315-22

Hovrätten delar utredarnas bedömning att föräldrarna trots återkommande konflikter ändå hjälper varandra mycket i vardagen kring barnet. Enligt hovrätten bör parterna kunna utveckla samarbetet. Vid en fortsatt ensam vårdnad finns det enligt hovrätten risk för att barnets kontakt med pappan kan komma att begränsas.

Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Det finns inte tillräckligt bra förutsättningar för att besluta om växelvis boende och hovrätten beslutar att barnet stadigvarande ska bo med mamman. Det umgänge som parterna har kommit överens om är enligt hovrätten förenligt med barnets bästa.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons