Göta hovrätt
2023-03-24
Mål nr 2349-22

Utredningen visar att barnet vid samtliga umgängestillfällen vägrat att träffa pappan och att barnet gömt sig när pappan oanmäld har besökt barnets skola.

Även om mamman inte kunnat tillgodose barnets behov av en nära relation till sin pappa så är det enligt hovrätten inte tillräckligt för att på nytt rycka upp barnet ur hans vardag tillsammans med mamman och sina syskon.

Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad om honom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons