Hovrätten för västra Sverige
2023-03-07
Mål nr T 6231-22

Efter att pappan fått ensam vårdnad om barnen, 11 och 13 år gamla, vid tingsrätten ansåg mamman att umgänget under veckosluten var alltför kort tid med barnen. Hon gjorde gällande att barnen mått bättre under den tidigare perioden när de bott växelvist hos föräldrarna.

Barnen uttryckte att de ville bo växelvis.

Även om föräldrarna har samarbetssvårigheter så är de båda lämpliga vårdnadshavare och barnen vill att vårdnaden om dem ska vara gemensam. Gemensam vårdnad bör enligt hovrätten inte förvärra parternas konflikt och hovrätten ändrar tingsrättens dom så att vårdnaden ska vara gemensam. Enligt barnens önskan ska tingsrättens dom ändras även när det gäller boende så att barnen ska bo växelvis hos sina föräldrar, i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...