Svea hovrätt
2023-02-20
Mål nr T 8013-22

Parterna överklagade inte i målet i vårdnadsfrågan varmed vårdnaden om barnet ska vara fortsatt gemensam, men pappan ville att barnet skulle bo hos honom eftersom mamman inte lämnade tillräcklig information om barnet.Parterna bor på olika orter och barnet har hittills bott hos mamman.

Hovrätten bedömer att båda parterna är lämpliga boendeföräldrar men konstaterar att avståndet mellan deras bostadsorter gör att barnet måste bo hos en av dem. En flytt skulle innebära en stor förändring för barnet, med byte av förskola och uppbrott från kamratkrets.

Vid en samlad bedömning finner hovrätten att barnet även fortsatt ska bo hos sin mamma. Vad tingsrätten beslutat om umgänge har inte överklagats.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons