Svea Hovrätt
2023-02-10
Mål nr T 13180-21

Föräldrarna har ingen kontakt med varandra och det finns enligt hovrätten inget som talar för att parterna inom överskådlig tid skulle kunna ha ett fungerande samarbete. Enligt hovrätten är det bekymmersamt att mamman inte verkar vara av uppfattningen att barnet, fött 2020, har ett behov av kontakt med sin pappa.

Med hänsyn till den obefintliga kontakten och uteblivna samarbetet finner hovrätten trots allt att det är barnets bästa att mamman får ensam vårdnad om barnet. Det är inte uteslutet att pappan, 82 år, har begränsad ork men hovrätten bedömer inte att pappan skulle vara olämplig som umgängesförälder. Hovrätten beslutar att barnet ska ha rätt till videoumgänge och längre fram fysiskt umgänge med sin pappa i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...