Hovrätten för övre Norrland
2023-01-31
Mål nr T 1033-22

Mamman yrkade att hon skulle få ensam vårdnad om barnen och att de inte skulle ha något fysiskt umgänge med pappan med hänvisning till pappans psykiska besvär. Utredningen visar att pappan 2021 dömts för mycket allvarlig brottslighet som barnen och mamman närvarade vid.

Pappan vårdas på sluten avdelning men har frigång några timmar varje dag. Han anförde att han mådde bra, att hans mediciner fungerar och att han ville ha del i vårdnaden om barnen för att kunna ta hand om dem ifall något skulle hända mamman.

Hovrätten bedömer att det inte ska krävas av mamman att ha kontakt med pappan och ändrar tingsrättens dom så att mamman tillerkänns ensam vårdnad om barnen. Barnen har haft digitalt umgänge med pappan som fungerat bra när pappan har mått bra. Pappans sjukdom har tidigare hastigt försämrats och barnen har behov av en trygg och förutsebar tillvaro.

Enligt hovrätten är det barnens bästa att umgänget med pappan även fortsättningsvis sker digitalt. Det finns enligt hovrätten goda förutsättningar för att barnen ska kunna ha ett fysiskt umgänge med pappan så småningom.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons