Svea hovrätt
2022-11-30
Mål nr T 7682-21

Utifrån utredningen står det klart att parterna i sina kontakter gällande barnet riskerar att påverka barnet negativt och det är enligt hovrätten inte förenligt med barnets bästa med gemensam vårdnad. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att pappan är mest lämpad att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och han får därför ensam vårdnad om barnet.

Med beaktande av att parterna bor relativt långt ifrån varandra beslutar hovrätten att mamman ska hämta barnet på de fredagar när det är helgumgänge och at pappan ska hämta barnet hos mamman på söndagar. Barnet ska även ha rätt till umgänge med mamman via videosamtal varje onsdag. Umgänget utformas på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons