Hovrätten över Skåne och Blekinge
2022-11-15
Mål nr T 1761-22

Mamman yrkade få ensam vårdnad om barnen men pappan anförde att han inte fått tillräcklig information om barnen men att det fysiska umgänget med barnen fungerat väl.

Av utredningen framgår att socialtjänsten föreslår att mamman ska ha ensam vårdnad om barnen med hänsyn till parternas bristande samarbetsförmåga och brister i pappans föräldraförmåga.

Hovrätten delar inte den uppfattningen utan ansluter sig till tingsrättens bedömning. Samarbetet mellan parterna har efter tingsrättens dom fungerat och omständigheten att mamman har en sekretessmarkering i folkbokföringen innebär inte tillräckliga skäl för att besluta om ensam vårdnad. Mammans agerande talar för att hon har brister när det gäller att sätta barnens behov främst och hon lämnar inte information om barnen till pappan.

Sammantaget finner hovrätten att vårdnaden om barnen ska vara fortsatt gemensam.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons