Göta hovrätt
2022-11-14
Mål nr T 2456-22

Efter att parterna separerade 2021 bodde barnen växelvis hos föräldrarna men deras konflikt har sedan eskalerat till enligt hovrätten orimliga proportioner. Samarbetssvårigheterna och motsättningarna bedöms inte vara av övergående natur varför gemensam vårdnad inte är ett alternativ.

Sönerna vill fortsatt bo hos pappan som får ensam vårdnad om dem. Dottern som bor hos mamman vill däremot bo kvar hos henne och hovrätten beslutar att mamman får ensam vårdnad om dottern. När det gäller umgänge bedömer hovrätten att det är dotterns bästa att hon har umgänge med pappan torsdag till måndag ojämna veckoslut samt den yngsta sonens bästa att ha motsvarande umgänge med mamman jämna veckoslut. Även umgänge på lov och storhelger enligt visst schema.

Med detta umgänge kommer syskonen att få träffa varandra i stor omfattning. Den äldsta sonen vill inte ha något umgänge med mamman och hovrätten finner det inte möjligt att besluta om umgänge mot hans vilja, men betonar att det vore bra för honom att ha en relation till båda sina föräldrar.

Hovrätten framhåller att båda föräldrarna har ansvar för att förbättra sin kommunikation och inte låta deras konflikt gå ut över barnen som aldrig ska behöva välja mellan föräldrarna.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons