Svea hovrätt
2022-11-01
Mål nr T 8927-21

Pappan yrkade att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om barnen och anförde att han inte hade träffat barnen sedan 2017. Mamman berättade att hon och barnen flyttat till ett eget boende efter det skyddade boendet men att hon fortfarande var rädd för pappan. Hon framhöll att hon förmedlat information om barnen till pappan.

Utredningen ger mycket starkt stöd för mammans version av vad som skett mellan parterna och gärningarna mot mamman skedde i barnens närvaro.

Hovrätten konstaterar att det finns risk för våld och hot vid framtida kontakter mellan parterna och vårdnaden ska även fortsättningsvis anförtros mamman ensam. Ett fysiskt umgänge mellan barnen och pappan riskerar att avslöja mammans boendeort. I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det är barnens bästa att de får ta emot brev från pappan. Breven ska skrivas på svenska.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons