Svea hovrätt
2022-10-25
Mål nr T 2856-22

När pojken var fyra år tog pappan med honom utomlands och har sedan kvarhållit honom där i snart tre år, skild från sin mamma och sitt syskon. Mamman yrkade få ensam vårdnad om barnen och att pojken skulle återföras till henne i Sverige.

Pappan invände att pojken inte ville resa tillbaka till Sverige. Hovrätten bedömer att pappans agerande innebär att han är olämplig som vårdnadshavare medan mamman bedöms vara lämplig. Risken för att pojken far illa av att fortsatt hållas avskild från sin mamma och syskon bedöms vara betydligt större än risken vid en flytt från en invand miljö utomlands.

Sammantaget finner hovrätten i likhet med tingsrätten att det är barnens bästa att deras mamma får ensam vårdnad om dem.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons