Svea hovrätt
2021-12-02
Mål nr FT 889-20

I samband med en pågående vårdnadstvist upprättade kommunen ett intyg gällande kontakt med mamman som innehöll vissa uppgifter om pappan (klaganden).

I samband med en annan pågående vårdnadstvist mellan samma mamma men en annan pappa upprättade kommunen en vårdnadsutredning vari fanns uppgifter om klaganden.

Klaganden yrkade skadestånd av kommunen på grund av kommunens handlande. Tingsrätten fann att kommunen inte handlat fel i någon del vid upprättandet av dokumenten och klaganden bedömdes inte heller ha inverkat negativt på klagandens namn eller rykte. Skadeståndsskyldighet bedömdes inte heller finnas med beaktande av EKMR. Käromålet ogillades.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons