Svea hovrätt
2021-11-30
Mål nr 14222-20

Mamman tillerkändes ensam vårdnad om barnen i tingsrätten men pappan yrkade att vårdnaden om barnen skulle vara gemensam. Enligt mamman var kommunikationen med pappan svår och barnens relation till pappans nya fru inte så bra.

Hovrätten bedömer att utredningen ger stöd för att parterna saknar förmåga att ta gemensamt ansvar för barnen. Utredningen visar också att barnen påtalat vissa missförhållanden under umgänget md pappan.

Sammantaget delar hovrätten tingsrättens bedömning att mamman ska ges ensam vårdnad. Vad parterna kommit överens om gällande barnens umgänge med pappan får enligt hovrätten anses vara förenligt med barnens bästa. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons