Svea hovrätt
2021-11-30
Mål nr T 7684-21

Mamman fick ensam vårdnad om barnen och tingsrätten avslog pappans yrkanden om umgänge.

En oenig hovrätt delar bedömningen att det finns beaktansvärd risk för att mamman utsätts för övergrepp eller annars far illa om parterna har kontakt. Det medför även risker för barnet främst risken att behöva uppleva våld och hot mot mamman och det har framkommit att barnet har behov av att bearbeta sina upplevelser av föräldrarnas konflikter.

Hovrätten fastställer att mamman ska ha ensam vårdnad och efter riskbedömning finner hovrätten att det inte är barnets bästa att för närvarande förordna om umgänge. Eftersom det finns en risk för att barnet förlora kontakten med sin pappa så betonar hovrätten att det är angeläget att ett umgänge kommer igång inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det förutsätter dock att pappan förändrar sitt bemötande gentemot mamman och barnet.

Skiljaktig mening att pappan borde få ensam vårdnad.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons