Svea hovrätt
2021-11-29
Mål nr ÖÄ 11449-21

Pappan yrkade att barnen skulle överflyttas till honom i Kanada då de olovligen kvarhålls i Sverige. Resan från Kanada till Sverige skedde i samråd med pappan, men enligt pappan var det en tillfällig semesterresa medan mamman menade att parterna varit överens om mamman och barnens flytt.

Hovrätten konstaterar att mamman inte visat att det funnits en överenskommelse mellan parterna om flytten och barnen får anses ha haft sin hemvist i Kanada när ansökan om överflyttning gjordes. Mamman gjorde gällande att pappan utsatt både henne och barnen för både psykiskt och fysiskt våld, vilket får visst stöd av vittnesuppgifter.

Enligt pappan hade han endast använt visst uppfostringsvåld mot barnen vilket hovrätten ser allvarligt på. Barnen har bott med sin mamma i Sverige i ett år och fyra månader, de går i förskola, har kompisar och lever i en trygg hemmiljö.

De har dock haft en regelbunden och god kontakt med pappan och det har inte framkommit att mamman inte skulle ha möjlighet att flytta tillbaka till Kanada med barnen. Hovrätten finner sammantaget att barnen ska överflyttas till pappan på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...