Hovrätten för nedre Norrland
2021-11-17
Mål nr T 87-21

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med pappan varannan helg samt under lov.

Med hänsyn till föräldrarnas konflikt och samarbetssvårigheter bedömer hovrätten att barnens kontakt med umgängesföräldern kommer att bli lidande oavsett vem av dem som får vårdnaden om barnen.

Utredningen visar att barnen under det senaste ett och ett halva året har bott hos pappan och det har enligt hovrätten inte framkommit att det skulle finans några brister i boendemiljön eller i omsorgen. Barnen har funnit sig väl till rätta hos pappan, har börjat i skolan där och har kompisar.

En flytt till mamman skulle i dagsläget inte var till barnen bästa enligt hovrättens bedömning och pappan får därför ensam vårdnad om barnen. Barnen ska ha rätt till umgänge med mamman i enlighet med domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons