Svea hovrätt

2021-06-15
Mål nr T 12783-20

Utredningen visar att pappan motarbetat umgänge mellan sonen och mamman och pappan har inte lämnat någon information till mamman om sonen i tiden efter tingsrättens dom.

Även med beaktande av den stora förändring som det innebär för sonen att vårdnaden om honom flyttas från pappan till mamman så anser hovrätten i likhet med tingsrätten att det är barnets bästa.

Pappan har inte yrkat något umgänge om mamman skulle anförtros ensam vårdnad och hovrätten konstaterar att det därför inte finns skäl att besluta om något umgänge. Mamman har uppgett att hon är positiv till ett omfattande umgänge mellan sonen och pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons