Hovrätten över Skåne och Blekinge
2021-06-01
Mål nr T 150-21

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen även fortsatt skulle vara gemensam och att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman och pappans yrkande om umgänge avslogs.

Mamman överklagade och yrkade få ensam vårdnad om sonen. Utredningen visar att mamman inte berättade för pappan om när sonen var inlagd på sjukhus och därefter fick sköta skolarbetet hemifrån under en längre period. Enligt hovrätten borde mamman ha informerat pappan om sådant som gäller sonen och mammans agerande innebär att det enligt hovrätten finns risk för att pappan helt skulle avskärmas från insyn i sonens liv om mamman fick ensam vårdnad. Det skulle inte vara förenligt md sonens bästa.

Sammantaget finner hovrätten i likhet med tingsrätten att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensam även gällande sonen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons