Hovrätten för västra Sverige
2021-05-19
Mål nr 6524-20

Tingsrätten beslutade att parterna skulle ha gemensam vårdnad om barnet och att hon skulle vara stadigvarande boende hos mamman samt ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema.

Mamman överklagade och yrkade få ensam vårdnad. Utredningen visar att pappan dömts för kränkande fotografering, våldtäkt och brott mot djurskyddslagen till fängelse i fem år. Av brottmålsdomarna framgår att det har varit fråga om upprepade övergrepp som haft påtagliga inslag av makt och kontroll från pappans sida.

Enligt hovrätten förefaller pappan bagatellisera sitt beteende och sakna insikt i hur hans gränslösa beteende påverkat andra människor. Det har funnits våldsamt material oskyddat på pappas dator och sammantaget finner hovrätten att det finns riskfaktorer i barnets miljö tillsammans med pappan som gör att hon inte är lämplig som vårdnadshavare.

Även praktiska hänsyn talar får att mamman ska ha möjlighet att ensam fatta beslut gällande dottern då pappan ska avtjäna fängelsestraff. Det är ännu inte klart vilken kriminalvårdsanstalt som pappan kommer att avtjäna straffet vid och det är enligt hovrätten inte möjligt att i dagsläget förordna om umgänge, men hovrätten noterar att mamman anfört att hon är beredd att medverka till ett umgänge mellan barnet och pappan på aktuell kriminalvårdsanstalt framöver.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons