Hovrätten över Skåne och Blekinge
2021-02-18
Mål nr T 3345-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om ett av barnen men att vårdnaden skulle vara gemensam gällande två av barnen. De två barnen har stadigvarande bott med mamman och de har inte haft umgänge eller kontakt med pappan sedan våren 2019.

Utredningen visar att det finns en djupgående konflikt mellan parterna och det är enligt hovrätten inte sannolikt att de inom överskådlig tid kommer att kunna samarbeta med varandra.

Barnen, nio respektive tretton år, har uttryckt att de inte vill träffa pappan och att de inte vill att pappan ska ha del i vårdnaden om dem. Sammantaget finner hovrätten att det är barnens bästa att mamman får ensam vårdnad om dem och tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...