Göta Hovrätt
2020-01-07
Mål nr T 3360-19

Parterna var överens om att sonen skulle ha sitt stadigvarande boende hos mamman i Sverige men pappan, boende i Spanien, yrkade gemensam vårdnad medan mamman yrkade få ensam vårdnad.

Med hänsyn till föräldrarnas svårigheter att samarbeta bedömer hovrätten att det är förenligt med sonens bästa att mamman får ensam vårdnad om honom, eftersom det främjar lugn och stabilitet i sonens tillvaro.

Sonen har haft begränsat umgänge med pappan och hovrätten finner att det saknas förutsättningar att förordna om umgänge med övernattningar eller umgänge i Spanien, även om sådant umgänge framstår som värdefullt längre fram när mamman bedömer att det är lämpligt. Hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet, med dagumgänge i Sverige samt umgänge via videosamtal tre gånger i veckan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...