Hovrätten över Skåne och Blekinge
2020-12-21
Mål nr T 181-20

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle bo växelvis hos föräldrarna samt beslutade om viss avvikelse avseende boendet i samband med storhelger och lov.

Även om det finns samarbetssvårigheter mellan parterna gör hovrätten bedömningen att problemen inte är så allvarliga att de förhindrar ett fungerande samarbete inom ramen för gemensam vårdnad. Hovrätten beslutar därför att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Parternas förmåga att samarbeta bedöms däremot inte vara god nog för ett fortsatt växelvis boende för barnets del och med hänsyn till utredningen anser hovrätten med viss tvekan att det är bäst för barnet att bo med sin pappa. Barnet ska ha rätt till ett omfattande s.k. veckoumgänge med mamman och vad tingsrätten beslutat om barnets boende under storhelger och lov är båda parterna överens om att det ska fortsätta att gälla.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom i enlighet med detta.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...