Svea Hovrätt
2020-12-22
Mål nr T T 1486-20

Parterna i målet om vårdnad och umgänge har samarbetssvårigheter och barnens pappa har dömts för grov fridskränkning mot barnens mamma 2012. Han har även dömts för misshandel och olaga hot i mars 2014 samt har överträtt kontaktförbud vid flera tillfällen under senare år.

Hovrätten bedömer att risken för att barnen skulle fara illa om mamman får ensam vårdnad framstår som liten utifrån det nätverk som hon har omkring sig samt mot bakgrund av att det framkommit att hon är mån om att ta emot hjälp och stöd. Mamman blir nu därför ensam vårdnadshavare och boendeförälder.

Det är vidare hovrättens bedömning att barnen för närvarande inte ska ha något reglerat umgänge med sin pappa. Hovrätten understryker i sammanhanget att det inte på något sätt är uteslutet att umgänge kan förekomma mellan barnen och pappan på sikt längre fram då barnen fått tid till lugn och ro.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...