Kammarrätten i Stockholm
2020-12-09
Mål nr 5741-20

Kammarrätten bedömer att mannen har dubbel bosättning i Sverige och Storbritannien. Frågan i målet är om han har sin egentliga hemvist i Sverige och därför ska folkbokföras här.

Av utredningen framgår att mannen är gift med en svensk medborgare som är bosatt i Storbritannien, där han även har barn och barnbarn. Kammarrätten finner ingen anledning att ifrågasätta uppgiften om att makarna sedan en längre tid lever isär. Vidare konstaterar kammarrätten att mannen i Sverige äger en bostadsrätt och hyr en fritidsfastighet, samt att det inte framkommit annat än att han förvarar huvuddelen av sina ägodelar här.

Med beaktande av mannens tidigare vistelser i Sverige, och hans släkt här, anser kammarrätten att han har sin egentliga hemvist i landet. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...