Kammarrätten i Stockholm
2020-12-09
Mål nr 5741-20

Kammarrätten bedömer att mannen har dubbel bosättning i Sverige och Storbritannien. Frågan i målet är om han har sin egentliga hemvist i Sverige och därför ska folkbokföras här.

Av utredningen framgår att mannen är gift med en svensk medborgare som är bosatt i Storbritannien, där han även har barn och barnbarn. Kammarrätten finner ingen anledning att ifrågasätta uppgiften om att makarna sedan en längre tid lever isär. Vidare konstaterar kammarrätten att mannen i Sverige äger en bostadsrätt och hyr en fritidsfastighet, samt att det inte framkommit annat än att han förvarar huvuddelen av sina ägodelar här.

Med beaktande av mannens tidigare vistelser i Sverige, och hans släkt här, anser kammarrätten att han har sin egentliga hemvist i landet. 

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons