Hovrätten för övre Norrland
2020-10-20
Mål nr T 271-20

Parterna var inte ett par när dottern kom till världen och har aldrig bott tillsammans. Tingsrätten beslutade att mamman även fortsatt skulle ha ensam vårdnad om dottern och att dottern skulle ha rätt till umgänge med pappan enligt visst schema.

Hovrätten konstaterar att parterna har samarbetssvårigheter i vissa avseenden men bedömer att det ändå finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Enligt hovrätten är det barnets bästa att hon får en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och gemensam vårdnad bedöms vara bäst. Dottern ska även fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende hos mamman och hovrätten anser att det umgänge som tingsrätten har beslutat om, vardagsumgänge varannan vecka samt för lov är av lämplig omfattning.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons