Svea hovrätt
2020-10-09
Mål nr T 12390-19

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnen skulle vara fortsatt gemensam men att de skulle bo tillsammans med mamman och ha umgänge md pappan enligt visst schema.

Enligt hovrätten visar utredningen att det finns tydliga samarbetssvårigheter som drabbar barnen och det saknas skäl att tro att samarbetet kommer att förbättras väsentligt framöver. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att det är barnens bästa att mamman får ensam vårdnad om barnen. Eftersom domen inte har överklagats gällande umgänget så fastställer hovrätten tingsrättens dom i den delen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons