Svea HovR
2020-05-11
Mål T 10217-19

Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och hovrätten konstaterar att den enda lösningen på boendefrågan är att barnen bor hos den ena föräldern med beaktande av att det är ungefär 16 mil mellan föräldrarnas bostäder.

Barnen har på heltid deltagit i förskolans verksamhet på den ort där mamman bor och även barnens mormor bor på orten. En flytt till pappan skulle innebära ett förnyat uppbrott och hovrätten delar tingsrättens bedömning att det är barnens bästa att stadigvarande bo med mamman.

Pappan yrkade att mamman skulle både lämna och hämta barnen i samband med alla umgängestillfällen, eftersom hon valt att flytta iväg. Enligt hovrätten har mamman haft sina skäl till att flytta dit hon flyttat. Hovrätten finner att mamman ska ansvara för att hämta och lämna barnen vid umgängestillfällena i den utsträckning som hon har medgett. Tingsrättens dom fastställs.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...