HovR över Skåne och Blekinge
2020-03-19
Mål T 2979-19

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen samt att barnen skulle ha umgänge med pappan enligt visst schema, men pappan överklagade och yrkade att vårdnaden skulle vara gemensam.

Mamman motsatte sig detta och anförde att pappan dömts för misshandel mot henne för en händelse 2018 som skedde inför barnen. Av messengerkonversation framgår att det finns ett i någon mån fungerande samarbete mellan parterna och hovrätten finner att vårdnaden om barnen ska vara gemensam.

Den misstro och misstänksamhet som finns mellan parterna gör att det i dagsläget inte är barnens bästa att bo växelvist och hovrätten beslutar att barnen ska ha sitt stadigvarande hos mamman. Hovrätten beslutar om umgänge i den omfattning som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons