HovR över Skåne och Blekinge
2020-03-19
Mål T 3767-18

Pappan har i första hand yrkat om ensam vårdnad och i andra hand att hovrätten ska förordna om gemensam vårdnad och att barnen ska bo hos honom. Av utredningen i målet framgår att pappan dömts för två fall av misshandel av mamman och att mamman, under den tid de levde tillsammans, flera gånger sökt skydd hos socialtjänsten.

Mot bakgrund av att det gått tre år sedan de levde tillsammans och åtta år sedan pappan dömdes för brott anser hovrätten att skyddsbehovet idag inte är lika framträdande.

Eftersom föräldrarna knappt haft någon kontakt med varandra sedan uppbrottet finner hovrätten att deras konflikt är så djup och allvarlig att det inte kan bli aktuellt med gemensam vårdnad. Hovrätten anser att mamman inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontakten mellan pappan och barnen ska kunna återupptas.

Även om mamman anses brista i sitt ansvar att tillgodose barnens kontakt med pappan anser hovrätten vid en samlad bedömning att barnens behov av kontinuitet innebär att de bör bo med sin mamma och att hon därför ska ha ensam vårdnad om barnen.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...