Svea Hovrätt
2020-03-17
Mål 4430_19

Mamman har yrkat om ensam vårdnad om barnet och anfört att pappan, som är bosatt i Frankrike, på grund av våldsamt agerande och alkoholmissbruk är olämplig som vårdnadshavare, samt att parterna har samarbetsproblem.

Hovrätten finner att det finns stöd för att pappan vid ett tillfälle i Sverige varit påverkad och agerat våldsamt och att denna upplevelse inte var bra för barnet. Mot bakgrund av att händelsen inträffade för fyra år sedan och det inte framkommit att pappan varit våldsam eller missbrukat alkohol därefter anser hovrätten att pappan inte är olämplig som vårdnadsförälder.

Vidare framhåller hovrätten att den omständigheten att pappan inte pratar svenska inte utgör hinder för gemensam vårdnad. Eftersom det framkommit att pappan relativt ofta har Skype-samtal med barnet och att han och mamman pratar med varandra även vid andra tillfällen anser hovrätten att det finns förutsättningar för pappan att vara involverad i barnets liv.

Enligt hovrättens bedömning är det därmed till barnets bästa att parterna har gemensam vårdnad om barnet.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...