Svea HovR
2020-02-28
Mål T 3732-19

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med sin mamma enligt visst schema, men mamman överklagade och yrkade att vårdnaden skulle vara gemensam och att barnen skulle bo växelvis. Utredningen visar att barnens tillvaro fungerar bra hos pappan samt att umgänget med mamman fungerar väl, i huvudsak med det schema som tingsrätten beslutat om.

Hovrätten konstaterar att barnen, 10 och 12 år, inte har gett uttryck för någon egen stark mening i fråga om boendet eller umgänget med mamman. Sammantaget bedömer hovrätten att det inte har framkommit att det skulle vara till barnens bästa att nu ändra vårdnaden om dem eller umgänget. Tingsrättens dom fastställs. Skiljaktig mening.

Källa:
JUNO Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons