Hovrätten Nedre Norrland
2020-02-11
Mål T 442-18

Tingsrätten beslutade att vårdnaden skulle vara gemensam men pappan överklagade och yrkade få ensam vårdnad om barnen samt att de inte skulle ha något umgänge med mamman.

Med hänsyn till parternas obefintliga kontakt kan det enligt hovrätten ifrågasättas om det finns förutsättningar för dem att samarbeta kring barnen och utredningen ger anledning att befara att mamman saknar förmåga att handla på ett sätt som är förenligt med barnens bästa.

Sammantaget bedömer hovrätten att det är barnens bästa att pappan får ensam vårdnad om barnen. Att barnen känner en tveksamhet mot att träffa sin mamma är enligt hovrätten förståeligt med beaktande av de händelser som förevarit. Mot bakgrund av detta bedömer hovrätten att det i dagsläget inte är lämpligt att fastställa något umgänge mellan barnen och mamman.

Källa:
JUNO

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons